BulgarianEnglishRussian

ОП “За доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка гаранционно на една, нова асансьорна уредба”

1_Публична покана АОП

2_Приложения публ.покана

3_Съобщение медии

4.1_Протокол

4.2_Протокол

4.3_Протокол

5_Списък присъстващи

6_Договор

7_Оферта

8_Плащания по договор

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

НАГОРЕ