BulgarianEnglishRussian

Процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен неприсъствен търг с тайно наддаване

by / Wednesday, 30 November 2016 / Published in Търгове и конкурси

БЛЦ „КАМЕНА” ЕАД Велинград открива

Процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен неприсъствен търг с тайно наддаване на 1 бр. помещение с площ 13 /тринадесет/ кв.м. и предназначение: „за козметични и фризьорски услуги”, находящо се в IV блок на първи партерен етаж в сградата на БЛЦ „Камена” ЕАД, гр. Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Еделвайс” №4

Начална наемна цена 200 /двеста/ лв. на помещение.

  1. ТРЪЖНИ  УСЛОВИЯ:

                – най-висока цена

               – стъпка за наддаване при условията на чл.15е, /4/ от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала: 10% от началната цена;

  1. Начин на плащане: на касата „БЛЦ „Камена” ЕАД
  2. Дата, място и час на провеждане на търга: 15.12.2016г., 10,00ч. в зала „Камена”.
  3. Цена на тръжните документи в размер на 10,00лв. с ДДС за помещение, платими на касата на БЛЦ „Камена” ЕАД. Тръжната документация да се продава от 29.11.2016г. на касата на БЛЦ „Камена” ЕАД.
  4. Депозит за участие в търга: 10 % от обявената начална цена за помещение, внесен на касата на БЛЦ „Камена” ЕАД. Депозитът се задържа в случай, че спечелилият търга откаже да сключи договор за наем в определения срок.
  5. Оглед на помещенията може да се извърши всеки работен ден от 29.11.2016г. до 06.12.2016г., от 10,00ч. до 16,00ч. в „Балнеологичен център „Камена” ЕАД
  6. Краен срок за приемане на заявления за участие: 13.12.2016г., 16,00 ч. в счетоводството на БЛЦ „Камена” ЕАД.
  7. При неявяване на кандидати за помещенията, повторна процедура да се проведе на 22.12.2016г. в същия час и място.
  8. Допълнителни изисквания:

Всички предложения да са в запечатан непрозрачен плик. Към ценовото предложение се представят следните документи:

За всички участници:

-документ за внесен депозит

-документ за закупена тръжна документация

-декларация за запознаване със състоянието на обекта

-нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

За физически лица:

- копие на лична карта

За еднолични търговци и търговски дружества, допълнително да се представи:

-актуално Удостоверение от Търговския регистър /ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ИЛИ ОРИГИНАЛ/ на участника /дата  на издаване до 1 месец преди датата на провеждане на търга/.

-документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/

- удостоверение за липса на задължения към държавата по чл.87,ал.6 от ДОПК.

  1. Срок за отдаване по наем на помещенията: 2 /две/ години, считано от подписване на договор.

Телефон за справки: 0359/54007 /Иванка Попова-гл. счетоводител/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

НАГОРЕ

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на Балнеологичен център „Камена” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на Балнеологичен център „Камена” – Велинград
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори